تعرفه ها

( تعرفه سرویس و خدمات احسان سرور – سال 1402 )


 

تعرفه های سرویس و خدمات احسان سرور

لطفا برای مشاهده تعرفه هر سرویس و خدمات بر روی نام سرویس و خدمات کلیک فرمایید تا به صفحه مربوط به تعرفه همان سرویس منقل شوید

 


 

توضیحات تکمیلی :

1. تمامی لیست قیمت و اطلاعات به تومان می باشد.

2. لیست قیمت فوق صرفا هزینه و قیمت های خام بوده و تعرفه و هزینه ی سرویس و خدمات احسان سرور در صورتحساب صادر شده در بخش کاربری معتبر شناخته خواهد شد.

3.بر روی تمامی صورتحساب ها 9 درصد ( مالیات 6% و عوارض 3% ) افزوده خواهد شد.