ساعات کاری

ساعات کاری دفتر در ایران ( GMT +03:30 )


واحد فروش و بازرگانی

ساعات کاری در روز های عادی هفته ( شنبه تا  چهارشنبه ) : از ساعت 09:30 الی 14:30 و 17:00 الی 19:00

ساعات کاری در پنجشنبه : از ساعت 10:00 الی 14:30

جمعه ها : 11:00 الی 14:30 – تلفنی – تیکت – ایمیل

روز های تعطیل مطابق با ساعات کاری جمعه ها می باشد.


واحد پشتیبانی

ساعات کاری در روز های عادی هفته ( شنبه تا  چهارشنبه ) : از ساعت 09:30 الی 14:30 و 17:00 الی 20:00

ساعات کاری در پنجشنبه : از ساعت 10:00 الی 14:30 و 17:00 الی 20:00

جمعه ها : 11:00 الی 14:30 و 17:00 الی 18:00 – تلفنی – تیکت – ایمیل

روز های تعطیل مطابق با ساعات کاری جمعه ها می باشد.


روز ها و ساعات کاری مندرج در این بخش فقط برای دفتر و شماره تلفن های ایران معتبر می باشد.