آکادمی احسان

گروه احسان سرور


 

لیست دوره های در حال برگزاری

شرح دوره                                                           وضعیت دوره                  نوع برگزاری         هزینه دورهدوره نتورک +                                                      پیش ثبت نام                   آنلاین                 تماس


دوره CCNA                                                        پیش ثبت نام                   آنلاین                تماس


دوره MTCNA                                                     پیش ثبت نام                   آنلاین                تماس


دوره کریو کنترل                                                   پیش ثبت نام                   آنلاین                تماس


دوره مجازی سازی با کامپیوتر                                 پیش ثبت نام                   آنلاین                تماس


دوره مجازی سازی با ای اس ایکس آی                      پیش ثبت نام                   آنلاین                تماس


دوره مجازی سازی با وی سنتر                                پیش ثبت نام                   آنلاین                تماس


دوره ویندوز سرور                                                 پیش ثبت نام                   آنلاین              تماس


دوره ویپ مقدماتی                                               در حال ثبت نام                حضوری            تماس


دوره ویپ پیشرفته                                                در حال ثبت نام                حضوری            تماس


دوره ویپ مقدماتی                                               در حال ثبت نام                آنلاین                تماس


دوره ویپ پیشرفته                                                در حال ثبت نام                آنلاین                تماس


دوره تجمیعی وی مقدماتی تا پیشرفته                     در حال ثبت نام                آنلاین                تماس

 

توضیحات :

جهت ثبت نام با دفتر تماس حاصل نمایید